Bilder av “brakkebygging”

Diverse bilder fra bygging av “ny” brakke.