Interessant om motorstøy på klubbmøte 2. oktober

nyheter
Av: Vingtor RC Club
Publisert: 9. oktober 2014
Kl: 07.59

Det var svært så viktig tema som var oppe på seneste klubbmøte: Støyproblematikk og modelltilpasning. Vi fikk to innlegg. Først gikk Tore Jemtegaard gjennom støymålingene utført på Vingtors flyplass i sommer. Han gikk raskt igjennom gjeldende regelverk og presenterte en oversikt over modeller og støyresultater. Det hadde vært ønskelig å rangere dataene slik at en kunne lage en lettlest liste om hva som lønner seg og ikke lønner seg med hensyn til støy. Kanskje en eller annen kurve? Men dette viser seg vanskelig å få til da det er mange kolonner som kun inneholder notater og tekst og ikke faste parametere det går an å filtrere etter. Listen ble derfor denne gang kun sortert etter dato. Kanskje vi kan få til noe mer neste år. Det kom forslag fra salen at det også legges inn type eksosdempe-system i et nytt felt på måleskjema. Det er også ønske om at klubben lager et klistremerke som et bevis på at modellen er godkjent.

Noen interessante punkter som kan trekkes ut av listen:

• 25 modeller støymålt i perioden 25/6 til 2/9 2014
• Alle godkjent!
• 6 av 10 kontrollører har vært i aksjon
• Snitt dBA på 10 meter er 75,0 dBA
• Elektro snitt 70,0 dBA. Stempel snitt 76,4 dBA
• Modellene bråker mest forfra. I snitt 3,0 dBA mer
• Modellene bråker minst bakfra. I snitt 4,4 dBA mindre
• Høyest snitt måleverdi 80,8 dBA
• Lavest snitt måleverdi 60,5 dBA

25 målinger kan synes noe få, det kan virke som om enkelte har «glemt» å måle sin modell. Det skal også sies at det ble foretatt målinger før 25. juni, men disse ble ikke loggført og må dessverre finne seg i å bli målt på nytt.

Det at alle i loggen er godkjent er litt overraskende. Vi vet at de «verste» modellene er luket ut, men det er tydelig at når målingene overskrider grensen på 81 dBA, stopper registreringen og arket kastes. Slike registreringer hadde også vært fint å få med i oversikten.

På møtet ble det stilt spørsmål om lydmåleren vår er god nok. Den vi har benyttet i år er en rimelig utgave. Arnulf Ingulstad fortalte at han hadde en ekte Brüel & Kjær dBA måler hjemme som klubben kan benytte. Dette takker vi ja til og vil teste den ut ved første anledning.

Her er listen med de 25 målingene. Håpet er at vi allerede nå kan lære av listen og se hvilke utstyr som er gunstig å benytte for å oppnå lavest støy. Vi tar vare på dataene og legger til nye målinger som kommer til neste sesong.

Klikk på bildet for større visning
Klikk på bildet for større visning

klubbmote680x400Så var det Roy Johansen sin tur. Roy har lang og god erfaring fra større flymodeller og gjennom dette skaffet seg nyttig og praktisk kunnskap om hvilket oppsett som er gunstig for lavest mulig støy. Han hadde satt sammen en interessant PowerPoint presentasjon og gikk først inn på sammenhengen mellom dB og selve lydeffekten (Watt). Så kom han inn på de forskjellige problemområder som f.eks. canister, headere, oppheng, resonans og propellvalg.

En nyttig tabell viser hvilken propellstørrelse en bør velge når man går fra to-bladet til tre-bladet propeller. Vi lærte at tre-bladede propeller er mer gunstig rent støymessig. Beholder man samme stigning, men går ned på diameteren, senkes tipp hastigheten og dermed støyen. Propellvalget er viktig og Roy har testet de fleste typer og merker på markedet. Fint å få anbefalinger her.

Roy forteller videre at man ved 3D flyving ofte er ute etter mer respons på trottelen ved enkelte øvelser. Dette resulterer gjerne i høyere turtall som igjen gir mer støy. Enkelte propeller gir mer støy enn andre og som en følge av dette vil en en støygrense på 81 dB erfaringsmessig tilsi at det vil være svært vanskelig og få godkjent stempeldrevne 3D fly over 50CC på Vingtors flystripe.

Roy har skrevet ned sine erfaringer og delt de med oss som var tilstede på klubbmøtet. Styret i klubben synes materialet var så godt at alle medlemmene burde få innsyn i det. Derfor dette referatet fra foredraget. Hele Roys presentasjon kan lastes ned ved å klikke på linken under.

Link til Roy Johansens PowerPoint

Del dette:

Vingtor chat

Hey there,

I saw your google business listing and I think I can help it boost within 1-2 weeks using something called Semantic SEO.

For more info watch this short video: https://screenpal.com/watch/cZfnnMVs1vk

If you're interested call/text: 619-777-6610 or private email me at digitalbusinessservices101@gmail.com for a quote.

Thanks & Regards,
Bob S.

If you would like to opt-out of communication with us, visit:
https://bit.ly/websiteoptout

Hei! Kan sikker hjelpe med 3d printing hvis du har filene.. send evt mail på kjole@hotmail.com. Ole

Er det noen i klubben som har 3D printer og er villig til å printe en ny nese-seksjon for meg? 3D LAB Spitfire mk 14? , vingespenn på 98cm

Hei Jarle!
Alle disse datoene du nevner er åpne for fly med forbrenningsmotor. Men det er riktig at slike motorer må støymåles og grensen normalt er 81 dbA på 10 meter. Det benyttes et spesielt måleskjema. Støygrensen er litt høyere på tirsdager.

Hei Fred Storebø! Flott at du ønsker å melde deg inn i klubben vår. Vi trenger flere aktive medlemmer.
Det er dessverre lite aktivitet med helikopter på plassen vår, og faktisk har vi en linje i reglementet som sier at flyplassen kun er forbeholdt modellfly (Fixed-wing). Men om du ønsker å bli bedre til å fly vanlige modellfly har vi instruktører som stiller opp og hjelper deg i gang. Håper vi sees.

Post Form (#2)
Maks 500 bokstaver/tall
magnifiercrosschevron-downmenu-circlecross-circle