Organisasjon

Årsmøter

Ønsker du å se tidligere referat og saksdokumenter kan du se vårt arkiv her.

Vingformasjon

Klubben avholder normalt 9 medlemsmøter i løpet av året. Fast møtedag er første tirsdag i måneden og møter holdes normalt på Nordre Skøyen Hovedgård, Bryn, 0667 Oslo. Før hvert møte sendes klubbavisen VINGFORMASJON ut til medlemmene via vanlig, eller elektronisk post.