Roy Nylander mottar blomster for god jobb som leder av klubben gjennom to år.

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2.FEBRUAR


Warning: Undefined variable $post in /home/444145.cloudwaysapps.com/jwffsvyxhu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 2

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/444145.cloudwaysapps.com/jwffsvyxhu/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 2
Nyheter
Av: Vingtor RC Club
Publisert: 10. februar 2016
Kl: 17.15

REFERAT ÅRSMØTE VINGTOR RC CLUB 2.FEBRUAR 2016
Hvor: Nordre Skøyen Hovedgård kl. 19:00.
Antall fremmøtt: 16

Roy Nylander ønsker velkommen til årsmøte i Vingtor. Det kan virke som om 16 deltakere er noe lavt fremmøte ut av en medlemsmasse på ca 130. Men Roy fortalte om vår tidligere flyplassoppmann Kay Krogstadmo som fyllte 60 år forrige uke og 4 til 5 av de som vanligvis stiller på klubbmøter var med på tur til Thailand for å feire Kay.
Roy oppfordret alle til å betale klubbkontingenten i tide slik at medlemskap og forsikring er gyldig.
Så ble alle anbefalt å lese artikkelen om nye forskrifter for modellflyging i seneste nummer av ModellInformasjon. Spesielt nevnte han en artikkel om nye regler for flyging i USA. Det er ikke like enkelt som tidligere, da flyene ofte må registreres i et lokalt register.
Roy kunne opplyse at Forus RC klubb nå er Norges største klubb med 156 medlemmer. På andre plass ligger Vingtor med 132.
Det må sannsynligvis til en ny dugnad på flyplassen til våren. Sand er fylt på i dumper, måket og raket ut for hånd. Det er behov for å renske ut små trebiter og småstein fra gresset. Tore Tandberg rapporterer at han allerede har gjort en stor jobb med dette i desember. Tore fikk fortjent applaus for arbeidet.
Roy Nylander startet så selve årsmøtedelen.

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  Ved opptelling ca 19.30 var det 16 til stede. Ingen innsigelser.
 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.
  Ingen bemerkninger, godkjent.
 3. Velge dirigent og referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
  Som årsmøtedirigent ble Kjell Aanvik valgt og Tore Jemtegaard ble valgt som referent.
  Til å underskrive protokollen ble Per Sørhaug og Ørjan Rapp valgt.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding.
  Kjell Anvik tar ledelsen og starter med å gå igjennom årsmeldingen. Roy Nylander er med og kommenterer de enkelte avsnittene.
  Under avsnittet om sportslig innsats fikk flere applaus for gode plasseringer både i klubben og internasjonalt.
  Under klubbmøter nevner Roy at styret forsøker å ha et faglig innhold på møtene. Kjell bemerker at han synes møtene er bra.
  Årsberetningen ble således godkjent.
 5. Behandle idrettslagets regnskap.
  Kasserer Espen Kvien tar for seg regnskapet og begynner med Resultatet. Kr. 32.000,- av utgiftene på kr. 100.372,46 gjelder innkjøp av klubbeffekter som jakker og T-skjorter. Her får vi høre at vi sitter med en lagerbeholdning med verdi ca. kr. 20.000,-. Roy sier som en kommentar at det derfor er lagt inn et beløp på kr. 10.000,- i dette års budsjett vedrørende salg av disse effektene.
  For flyplassen betaler klubben flyplassleie til grunneier pluss en kompensasjon for bruk til to naboer. For en nabo er er beløpet øket med kr 500,-. Den andre naboen fikk kompensasjon for første gang i 2015.
  En av inndelingene i regnskapet har Espen kalt Medlemspleie. Her er den største utgiften leie av møtelokaler.
  Under Stevneaktiviteter viste Espen at arrangementet VingtorCup gikk med bra overskudd. Det mangler oppgjør fra Acroweekend 2015 og dette vil først vises på regnskapet for 2016. Våre andre stevner gikk ut i null.
  Medlemskontingent ligger under Klubbadministrasjon. Vingtor mottar kontingentrefusjon litt spredt utover året.
  Grasrotandelen er god butikk for klubben.
  Klubben har byttet konto fra Nordea til DNB og det er tildels store kostnader i form av gebyrer. Tore Jemtegaard spør hvorfor det ikke benyttes en gratis bank. Espen sier dette er noe klubben burde se på fremover, men at det er en stor byråkratisk jobb å bytte bankforbindelse. Kjell Anvik mener DNB er gratis for idrettslag.
  Espen forteller at samlet sett er regnskapet ganske så likt det for 2014.
  På spørsmål fra Kåre Teppen vedrørende forsikring av klubbhus, blir det opplyst at klubben har forsikring på brakke og utstyr.
  Espen la også til at det på årsmøte i 2015 ble vedtatt å låse kr. 30.000,- til et traktorfond.
  Regnskapet ble etter denne gjennomgangen godkjent.
 6. Behandle forslag og saker.
  Det forelå kun et forslag til behandling og det gjaldt en ny lov for Vingtor RC Club.
  Tore Jemtegaard fortalte om bakgrunnen for at ny lov må vedtas. Dette kommer av at NIF som vi er medlemmer av gjennom NLF, har gjort enkelte endringer på lovnormen som alle klubber må følge. Enkelte endringer ble vist og kommentert på projektoren.
  Styrets innstilling var at den nye loven vedtas. Ingen hadde innvendinger mot dette.
 7. Fastsette medlemskontingent for året 2017.
  Styret foreslo at klubbkontingenten ikke økes for 2017.
  Ingen hadde innvendinger mot dette. Vedtatt.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
  Roy Nylander la frem budsjett for 2016 og fortalte at det bygger på fjordårets utgave med noen justeringer. Nå er salg av klubbeffekter med. Det legges opp til et lite overskudd for 2016. Det ble spurt om innvendinger.
  Ingen innvendinger. Godkjent.
 9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan.
  Tore Jemtegaard gikk igjennom de få endringene i Organisasjonsplanen. Organisasjonsplanen er klubbstyrenes rettledning og huskeliste.
  Ingen hadde innvendinger til endringene. Planen ble så godkjent.
 10. Foreta valg.
  Valgkomiteen hadde lagt frem følgende innstilling:
  Leder: Jens Kristian Lindland 2016-2018 (Ny)
  Nestleder: Roy Johansen 2015-2017 (Ikke på valg)
  Styremedlem: Knut Bråten 2015-2017 (Ikke på valg)
  Styremedlem: Sigurd Abrahamsen 2016-2018 (Ny)
  Ungdomsrepresentant: Kristoffer Rosmo 2016-2018 (Ny)
  Flyplasssjef/Miljøleder: Patrick Isdahl-Eng 2016-2018 (Ny)
  Sekretær: Tore Jemtegaard 2016-2018 (Gjenvalg)
  Kasserer/varamann: Espen Kvien 2015-2017 (Ikke på valg)
  Revisorer: Kjell Aanvik og Thore Nylund. 2016-2016 (Gjenvalg)
  Valgkomité: Lars Norberg og Kay Krogstadmo. 2016-2016 (Ny)

Etter at den formelle delen av årsmøte var ferdig ble alle de som nå går ut av styret hyllet for flott innsats for klubben. Jens Kristian overrakte blomster til avtroppende formann til stor applaus.
Roy Nylander takket for seg og kvitterte tilbake med å si rosende ord til klubbens sekretær gjennom mange år. Forsamlingen fulgte på med applaus.
Så ba Ragnar Olsen om ordet. Foruten å være æresmedlem i Vingtor, er han for tiden leder i Flystua Oslo modellflyklubb. Ragnar fortalte og viste frem skisser over en ny modellflyplass ved enden av Bogstadvannet i Sørkedalen. Plassen er godkjent av kommunen som også vil være behjelpelig med opparbeiding. Helt fantastisk og godt jobbet!

Oslo 4/2-2016, Tore Jemtegaard

Del dette:

Vingtor chat

Stripa er brøytet i dag, fredag 24/2

Hei alle Vingtorer.
Godt nytt flyår til dere alle.
Ser frem til mange treff på stripa i 2023. Sivert har også etterlyst flere flytimer. Han blir nokk med så snart det byr seg muligheter. Sees på nyåret.
Per

Thank you for your advice. Lucky us we did not have problems with Geese so far but will keep your advice in mind if it occur in the future. Nice to have model flying friends from around the globe visiting our web site.

As you have a grass field, we found spraying the field with cheap grapefruit juice - keeps the Canadian Geese away (at least until it rains) for a contest day. Apparently, the geese don't like the taste and they stay away for a few days.

We had a similar problem at our gated flying field, the members were routinely pushing the dial wheels up - which made it somewhat easier for a non-member to gain access. So, we all agreed to set the dials to 0-0-0-0 when the lock was locked or just opened with the code. Our field is 150 feet (approx. 50 M) away and when leaving the lock (to fly, of course), the open lock is set to 0-0-0-0, so this year's code is unknown to any passerby and stays that way. We've had difficulties with BMX and RV

Post Form (#2)
Maks 500 bokstaver/tall
magnifiercrosschevron-downmenu-circlecross-circle