Klubbmøte tirsdag 2. juni ute på flyplassen

nyheter
Av: Vingtor RC Club
Publisert: 30. mai 2015
Kl: 09.20

Vi holder som tradisjonen er siste klubbmøte før sommerferien ute på flyplassen. Selvsagt blir det mye flyging, men det er også mye å informere om nå før sommeren. Styret har vært i spennende men hyggelig møte med grunneier og nabo og vi har mye å fortelle derfra. Regner med at det er folk på plassen fra kl. 1700. Kl. 1900 blir det samling på plattingen med diverse nytt fra styret.

Program for møtet:

1. INFORMASJON FRA STYRET
- Gjennomgang av mottatt post
- Dugnad utført tross labert oppmøte
-Møte med grunneier avholdt
- Nye flyplassregler for 2015
- Skoletilbud
- Hva skjer på Luftsportsuka
2. KAFFE, KAKER
- Klubben stiller med kaker og kaffe samt at grillen
er ledig

MØTE MED GRUNNEIER OG NABO
Det er godt kjent at klubben, spesielt de to seneste årene, har mottatt klager på støy fra våre modeller. Også i denne våren har det kommet nye henvendelser. Det er et problem for driften av og miljøet i klubben, at det stadig kommer endringer på bruken av plassen. I håp om å oppnå noe mer langsiktighet i dette, inviterte styret grunneier og en nabo til et dialogmøte rundt støy og bruken av plassen generelt.

Møte ble holdt 19. mai i klubbhuset på plassen. Det var en god tone mellom alle og vi fikk høre hvordan det oppleves å ha oss som nabo. Familien har sin arbeidsplass på gården og er derfor mye hjemme. Problemet er ikke aktiviteten vi holder på med, men støyen vi produserer. Det ble fremmet ønske om to forbrenningsmotor frie dager i uken. Forhandlinger dreier seg om å gi og ta og som kompensasjon for tapte flydager, fikk vi aksept for å benytte ekstra store motormodeller en dag i uken. Denne dagen tillates dBA verdier opp til 86 dBA.

ENDRINGER I FLYPLASSREGLEMENTET 2015
Styret møttes til møte den 26. mai for å se på hvilke tilpasninger som må gjøres i vårt flyplassreglement. Styret hadde også mottatt e-post fra medlemmer med konstruktive forslag til forbedring av reglementet. Disse forslagene ble behandlet underveis. Det ble til slutt bestemt følgende fem endringer:

Første endring er i andre avsnitt under Generelt. Her ble det lagt til en avklaring med hensyn til bruk av droner på flyplassen: «Typiske droner tillates benyttet etter at tillatelse er innhentet fra de andre samtidige brukerne av plassen».

Oppstart av modell: Her ble det vedtatt å føye til følgende to setninger: «For modeller med elektromotor skal drivbatteriet først armeres etter en er ute av depotet». Og «Taxing i depotet før eller etter flyging tillates ikke.» Dette har med sikkerhet å gjøre.

Flyging: Første del av dette punktet ble vedtatt omskrevet slik: «Som hovedregel skal det ikke være mer enn tre fly i luften samtidig. Dersom ett eller to fly allerede er i bruk, henstilles neste pilot å spørre de som flyr om tillatelse til også å ta av. Ved klubbstevner annonsert i Vingtors terminliste, kan det ved for eksempel oppvisning, tillates flere modeller i luften enn tre. Grunneier og naboer skal varsles om et slikt spesielt stevne i forkant». Slik varsling kan gjøres i forbindelse med at klubbens terminliste sendes ut til grunneier og naboer på vårparten.

Støy og støymåling: Som en konsekvens av endret maks støygrense på tirsdager, ble følgende setning vedtatt lagt til: «På tirsdager er grensen 86 dBA».

Åpningstider: I korthet går endringene ut på at for tirsdager er maks dBA grense øket til 86. Videre er plassen stengt for fly med forbrenningsmotor på onsdager og fredager. Andre åpningstider er uforandret.

På side 2 i denne utgaven av Vingformasjon presenteres det nye Flyplassreglementet i sin helhet. Reglementet vil også bli lagt ut på hjemmesiden vår og som oppslag på flyplassen.

Til slutt, som det står i første del av reglementet, henstilles det til alle medlemmer at vi oppfører oss på en slik måte at vi får beholde flyplassen i fremtiden. Det er opp til oss selv å påse at reglene blir fulgt og vi har alle et kollektivt ansvar for dette.

Styret ønsker alle en riktig god flysommer!

Se vingformasjon 5/2015

Del dette:

Vingtor chat

Hei, vurderer å melde meg inn i klubben.
Fløyet lite, men nettopp kjøpt helikopter.
Er det flere i klubben som har det?
Uerfaren med helikopter, mulighet for hjelp?

Skoleflyet er reparert og prøvefløyet. Alt Ok. Per Sigvard har gjort en kjempeflott jobb med å sette det i stand.
Nå sliter vi litt med å få våre to Graupner sendere, trener/elev, til å snakke sammen via radiolink. Det er alltid noe som må fikses...

Hei piloter og elever.
Jeg har skoleflyet hjemme til reparasjon. Regner med at det blir ferdig i løpet av helga.
Testflyving til uka.

Takk Per Sigvard! Vi venter til våren.

Har testet klipperen i dag med mitt eget klipperbateri. Den startet som et skudd. Ladespenning opptil 14,3 V. Strøm 3,2 A. Ladingen er helt i orden. Trenger bare å bytte selve batteriet. Skal vi gjøre det nå, eller til våren? Jeg kan godt gjøre det.

Post Form (#2)
Maks 500 bokstaver/tall
magnifiercrosschevron-downmenu-circlecross-circle